حق آن را دریافت - بالا کف سابی نکات! در نظر بگیرید که در آن رفتن - مناطق ترافیک بالا مانند راهرو ورودی و آشپزخانه ممکن است ورقه ها با لایه های لباس برتر نیاز، بنابراین در نظر کسانی که اکسید آلومینیوم به آنها برای دوام بیشتر اضافه شده است. و مناطق مختلف، مانند زیرزمین یا حمام ممکن است سنگ گف ساختمان  خاص نیاز به مقابله با تهدیدات رطوبت بالقوه است.

دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 7 1395
X