همچنین انواع سمعک نام کمک هایی که مسیر برای تلفن های موبایل از آمدن به یک گوش به گوش دیگر وجود دارد. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی که هیچ شنوایی در یک گوش است. در موارد خاص، را می توان به عینک برای افرادی که نیاز به آن نوع از اتصالات ساخته شده است. با توجه به بسیاری از نوآوری های، هستند در دسترس است که می توانید تقریبا هر نوع از دست دادن شنوایی جای وجود دارد!

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 10 1395
X